zzz 03.10.2009 16:09

Odprawiam 9 pierwszych sobót miesiąca.
Myślałam że należy zawsze w sobotę odprawić spowiedź-więc jak nawet nie miałam grzechów ciężkich to się spowiadałam z lekkich.

Ostatnio spotkałam się jednak z opinią, że niepotrzebnie chodzę do tej spowiedzi bo z lekkimi nie trzeba. Mogę więc o ile nie mam ciężkiego grzechu przystępować do Komunii Św. i te 9 sobót też będą ważne.

Pan Jezus mówi w objawieniu:
"Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają Niepokalane Serce Mojej Matki i oddają Mu hołd. Doświadczą tego, gdy przyj­mą Mnie w Komu­nii św., po przygotowaniu pełnym nawrócenia (przez spo­wiedź świętą), przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pier­wszych piątków miesiąca, z intencją przedsta­wienia Mo­jemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedno­ś­ci z Niepokalanym Sercem Mojej Matki."

cytat pochodzi ze strony:
http://www.duchprawdy.com/siostramarianatalia.htm

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

W tego typu nabożeństwach potrzebny jest stan łaski uświęcającej, ale niekoniecznie spowiedź. No i przede wszystkim nie jest potrzebne, by spowiadać się akurat w pierwszą sobotę. Można wcześniej (np. w piątek). Byle być w stanie łaski uświęcającej...

J.