Paweł 05.08.2009 13:26

Czy benedyktyni mogą na krótki czas przyjeżdżać do swoich rodzin?

Odpowiedź:

Benedyktyni nie są zakonem kontemplacyjnym, zamkniętym. Wolno im wychodzić poza klasztorne mury. Pewnie nie ma specjalnych przeszkód, gdy idzie o odwiedzanie rodziców. Ale lepiej spytaj u źródła: http://www.benedyktyni.pl/klasztory_w_polsce.htm

J.