ola 14.07.2009 02:05

Witam,
mam pytanie dotyczące Eucharystii. Podobno jest to ta sama ofiara, co ofiara Jezusa na Golgocie. Jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że w liturgi padają słowa :


K: Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
W: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć
i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz
i całego Kościoła świętego.

Jak można się modlić, aby Bóg przyjął ofiarę, która już została przyjęta? Nie ma przecież takiej potrzeby. Ja myślę, że tu jednak chodzi o jakąś inną ofiarę...W innym miejscu jest prośba, aby ją złożyć "godnie". To znaczy, że gdyby ją złożyć "niegodnie" to ofiara Jezusa ( bo to jest niby ta sama) byłaby złożona niegodnie..?!


I jeszcze jedno. Istnieje wymóg niejedzenia przez godzinę przez przyjęciem komunii. Czyli należy to rozumieć, że muszę mieć w miarę pusty żołądek na przyjęcie Jezusa, tak..? To znaczy, że On jednak trafia do żołądka? Bo nie jestem pewna. I nie wiem, czy chcę aby mój Bóg był w moim brzuchu. Ale wiem, że muszę z całej siły wierzyć, że to prawdziwy Jezus. Wiem, że to nie jest duchowa obecność, bo tak wierzą protestanci.

Odpowiedź:

1. Ofiara Eucharystyczna to skomplikowana sprawa: jest ofiarą Jezusa Chrystusa, a jednocześnie ofiara Kościoła i naszą. Te dwa wątki przewijają się w tekstach liturgicznych. I tak sprawę wyjaśnia Katechizm Kościoła katolickiego 1362-1372. Przytoczmy tu najbardziej znaczący dla nas punkt 1368:

"Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości. Ofiara Chrystusa obecnego na ołtarzu daje wszystkim pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą".

2. Ciało Pańskie trafia do żołądka. Z wszystkimi tego dalszymi konsekwencjami. Ale to sam Jezus zdecydował; tak chciał się nam zostawić...

J.