Paweł 13.06.2009 20:34

Cz lepiej jest iść do zakonu po studiach, czy studiować w zakoni?

Skąd w zakonie bierze się pieniądze na studia braci?

Co to znaczy bracia mniejsi KONWENTUALNI?
Czym zajmuje się furtian?
Czy brat bez święceń może spowiadać i głosić kazania?

Zastanawiam się nad jednym. Kto jest bardziej doświadczony życiowo : zakonnik ,który wstąpił do zakonu w wieku 18 lat czy ten kto zawarł sakrament małżeństwa?

Odpowiedź:

1. Nie ma w tej kwestii jakiej s jedynie słusznej zasady. Można i tak i tak. Warto jednak pamiętać, że idąc do zakonu możesz sobie zamknąć drogę na studia...

2. W zakonach dobra materialne są wspólne. Jedni więc, pracując i oddając do wspólnej kasy, łożą na studia drugich...

3. Franciszkanie konwentualni to gałąź franciszkanów. Jest ich zresztą więcej (zasadniczo 3).

4. Furtian zasadniczo zajmuje się tym samym, co portier...

5. Bez święceń na pewno nie można spowiadać. Z kazaniami może być różnie...

6. Życiowe doświadczenie jest wypadkową wielu czynników. Nie tylko stanu cywilnego i wieku...

J.