Loslau 11.06.2009 18:54

1. Kiedy kapłan musi lub może stosować kapę. Czy jest dozwolony ubiór kapy na ornat a następnie welonu?

2. Dlaczego niektóre birety są trój a inne cztero rożne? Czy zależy to od funkcji lub tytułu.

Odpowiedź:

Kapa nie jest obowiązkowym strojem liturgicznym. Wywodzi się z ceremoniału świeckiego. Zwyczajowo zakłada się ją na wszelkie celebracje poza Eucharystią. Wyjątek stanowi Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Podobnie rzecz się ma z biretami. Dziś tytuł można rozpoznać jedynie po kolorze biretu lub pomponu.


wl