benjamin 09.06.2009 00:12

W katolickim wyznaniu wiary znajduje się stwierdzenie: "wierzę w Jeden, Powszechny, Apostolski Kościół...", którym jest Kościół Katolicki. Jak pogodzić te słowa z faktem istnienia kościołów starszych? Żeby nie być gołosłownym, przytoczę kilka faktów:

Kościół Katolicki w formie instytucjonalnej powstał dopiero w wieku IV, po ustanowieniu go religią państwową Rzymu. Wtedy, z inspiracji cesarza został zwołany pierwszy sobór powszechny. Jak rozumiem, katolicy uznają tę strukturę za owy Jeden, Powszechny, Apostolski Kościół...

Tymczasem, istnieje starszy Kościół:

Apostolski Kościół Ormiański - założony na początku IV wieku. Armenia przyjęła chrześcijaństwo przed Cesarstwem Rzymskim, zatem struktury tego Kościoła są starsze niż struktury Kościoła rzymskiego. Jak sama nazwa wskazuje, jest to Kościół założony przez apostołów, chociaż nie zakładali oni bezpośrednio jego struktur - tak samo sytuacja wygląda w Kościele łacińskim.

Struktury Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego do dzisiaj istnieją niezależnie od władzy Rzymu. Jak zatem Kościół Rzymskokatolicki może wytłumaczyć prawdziwość swojego wyznania wiary, skoro stoi ono w jawnej sprzeczności z faktami?

Odpowiedź:

Kościół - ten jeden, święty, powszechny i apostolski - został założony przez Jezusa Chrystusa. To On najpierw powoływał uczniów, wybierał Apostołów, a potem zlecił im głosić Ewangelię, sprawować Eucharystię, chrzcić, odpuszczać grzechy. W IV wieku zmieniła się sytuacja Kościoła - najpierw w Armenii, potem w Cesarstwie Rzymskim. Ale na pewno nie można tych wydarzeń traktować jako początku Kościoła. Zresztą...

Dokumenty Soboru Nicejskiego są dostępne. Także dla polskiego czytelnika. Można je poczytać i zobaczyć, ze zajmowano się tam głównie sprawami porządkowymi. Robienie porządków to coś zupełnie innego niż zakładanie czegoś nowego...

J.