._. 05.06.2009 14:05

Czy każde kłamstwo jest grzechem ciężkim? Nawet takie małe? Bardzo proszę najlepiej o opisanie kiedy kłamstwo jest grzechem ciężkim, a kiedy (ewentualnie) nie

Odpowiedź:

Ósme przykazanie to temat rzeka. Mamy tu wiele różnych spraw. Ot, chociażby sytuacje, w których ktoś nie mówi prawdy, gdy pyta go o nią osoba, która mogłaby tę prawdę źle wykorzystać. To tzw problem prawdy nienależnej. Często można dać wymijającą odpowiedź. Ale czasem to nic nie da. Chociażby na pytanie bandyty, pyta w którą stronę uciekła jego ofiara, trudno odpowiedzieć "kierunek był słuszny". To także kwestia intencji tego, kto nie mówi prawdy, stylu w jakim coś powiedział (żarty). Istotne jest też jak wielka krzywdę kłamstwo wyrządza. Czym innym jest bronienie się przez kłamstwo, czym innym oszczerstwo...


Ogólnie rzecz biorąc będzie to zależało od krzywdy, jaką kłamstwo czyni. Okłamywanemu, ale też temu, który kłamie. Drobne kłamstwa grzechem ciężkim nie będą. Gdy krzywda jest wielka, wielki jest też grzech.

W sprawie oceny swoich czynów zwróć się do spowiednika. Niech on ceni...

J.