Kasia 02.06.2009 20:05

Ksiądz od religii, mówił, że w Biblii prawie wszystko jest przenośnią, niczego nie można traktować dosłownie. Ale ja mam takie pytanie: skąd wiemy, że to jest przenośnia? Może to jest wszystko prawda? Ze był potop, była wieża Babel, Ewa zgrzeszyła zrywając jabłko, a szatan był w postaci węża?

Odpowiedź:

Ksiądz pewnie nie powiedział, że wszystko jest przenośnia, tylko że w Biblii są różne gatunki literackie. Bywają opowiadania mądrościowe (nie relacje z faktów), są używane alegorie, przypowieści pieśni i temu podobne gatunki, których nie wolno interpretować dosłownie. Ale są i gatunki, które dosłownie interpretujemy - np. relacje z odkrycia pustego grobu Jezusa...

Każdy tekst, także biblijny, należy interpretować zgodnie z intencją jego autora. Jeśli posłużył się np. ironią, hiperbolą, to nie wolno rozumieć jego wypowiedzi dosłownie. Jeśli opisuje wydarzenia, powołuje się, ze sam widział i słyszał, traktujemy jego relacje dosłownie...

J.