Stokrotka 05.04.2009 11:42

Szczęść Boże
Chciałabym dowiedzieć się jaka to różnica czy człowiek modli się na poświęconym czy na niepoświęconym różańcu?
I drugie pytanie: czy to grzech gdy się przerwie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego? i co jeśli zrobiło się to kilka lat temu, jako dziecko?

Odpowiedź:

1. Wyjaśniają to przykładowe słowa modlitwy błogosławieństwa:
"Wszechmogący i miłosierny Boże, pobłogosław wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą na tym różańcu ku czci Rodzicielki Twojego Syna. Niech trwają w prawdziwej pobożności i zasłużą na to, aby u kresu życia stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa, Pana naszego."
Tak więc błogosławieństwo dotyczy nie tylko samego różańca, ale i wszystkich, którzy będą się na nim modlili.

2. Zdaniem odpowiadającego trudno w takim przypadku mówić o grzechu.

sx