poszukująca 01.04.2009 16:08

Mam takie pytanie. Co jest uznawane za cięższy grzech: współżycie przed ślubem bez zabezpieczeń czy współżycie w małżeństwie z zabezpieczeniem?

Odpowiedź:

Każdy grzech ciężki jest zerwaniem szczególnej więzi z Bogiem, zranieniem Go, poważnym nadużyciem Jego zaufania i powoduje utratę łaski uświęcające. Mamy starać się za wszelką cenę unikać popełnienia go, a nie zastanawiać się który grzech ciężki jest bardziej ciężki, a który mniej.

sx