CCC 01.01.2009 21:01

1 Piotr. 2:5
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
(BW)
Czy z tego tekstu wynika że wszyscy wierzący są kapłanami ?
Spotkałam się z zarzutami innych wyznań że kapłaństwo (duchowni) przeminęło i teraz wszyscy są równi i nie ma już kapłanów bo tylko Jezus Nim jest i nie ma już pośredników jak w ST.Tym fragmentem się podpierali : Mt 11:13
Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
(BT)
Niby do tego czasu byli kapłani i teraz już nie ma czegoś takiego jak "kapłan"księża itd.Bo osoby te stwierdziły że ludzkie nauki prowadzą do błędów na których powstał KK i zachęcano mnie bym czytała Pismo i aby sam Duch Święty Je wyjaśniał a nie człowiek.
Jakie stanowisko zająć wobec takich zarzutów,zapewne nie nowych?
Pozdrawiam,SZCZĘŚĆ BOŻE!

Odpowiedź:

Kim jest kapłan? Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tak, prawdą jest, że wszyscy jesteśmy kapłanami. Na mocy chrztu każdy z nas ma udział w misji Chrystusa, "kapłana, proroka i króla". Wszyscy wierzący mają dawać światu Boga, pośredniczyć między Nim, a tymi, którzy próbują się Niego zbliżyć...

Jest to tzw. kapłaństwo powszechne. Na mocy chrztu wszyscy, i świeccy i księża, jesteśmy braćmi. Ale istnieje jeszcze kapłaństwo hierarchiczne. Kapłaństwo tych, którzy w szczególny sposób mają w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa udział.

Dokładniej możesz o tym przeczytać w Katechizmie Kościoła katolickiego 901-903 (TUTAJ) 1544-1553 TUTAJ ...

Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana... Nie bardzo widzę związek między tym tekstem a kapłaństwem. To zdanie to raczej stwierdzenie - tak wynika z kontekstu - że Jan jest ostatnim z proroków. A od Jezusa zaczyna się wypełnienie proroctw...

A do czego prowadzi sytuacja, w której każdy sam interpretuje Pismo jak chce najlepiej świadczy fakt, jak bardzo dzielą się te wspólnoty chrześcijan, które taką zasadę, wbrew samemu Pismu (2P 1, 20) przyjęły...

J.