ja 09.11.2008 23:02

Mam małe, a raczej ogromne wątpliwości..
Wiem, że Bóg jest dobry i chcę w to wierzyć, ale nie mogę zrozumieć czemu wiele sytuacji jak na przykład Est 7,1-8,2 i Dn 6 -1-28 pokazuje jak Izraelici nie reagowali kiedy mordowano innych lub gdy w tym uczestniczyli jak wtrącenie wszystkich którzy knuli przeciw Danielowi do tej samej jaskini po Jego ocaleniu na pożarcie lwom, albo Estera, która wydała Hamanna i nie pomogła mu gdy król jej mąż zdecydował się odebrać mu życie...

Kwestia wojen jest dla mnie bardziej zrozumiała bo tam Ojciec nawet jeśli ssyła śmierć to wierzę po to aby potem zbawić ale czemu czasem te fragmenty są okrutne
Czy historie te są prawdziwe
Czy mam je traktować jako rzeczywiste historyczne zdarzenia
Jak ldzie Ci wypełniali ,, Nie zabijaj '

Odpowiedź:

Hmmm... Biblia jest księgą, która nie boi się prawdy. Przytoczone przez Ciebie teksty mają uzmysławiać, że Bóg opiekuje się swoim ludem i nie pozwoli go krzywdzić. Nie mówią jednak, że Izraelici zawsze zachowywali się szlachetnie. Warto przy tym pamiętać, że Bóg zawsze patrzy z perspektywy wieczności. To znaczy czasem pozwalając na nieszczęście jednostki ma na myśli dobro ogółu, ale nie niweczy to szans owej jednostki na życie wieczne...

J.