Ważne 08.11.2008 08:09

Szczęść Boże,
Mam pytanie dotyczące ekskomuniki za herezję. Nie do końca wiem jak mam rozumieć kto podlega tej karze. Czy żeby zaciągnąć tę karę trzeba publicznie głosić herezję i ignorować upomnienia Kościoła?

Odpowiedź:

By zaciągnąć karę ekskomuniki potrzeba jest wina umyślna. To znaczy uporczywy zamiar trwania w błędzie, mimo iż ktoś go sobie uświadomił.

J.