JA 04.11.2008 20:49

Szczęść Boże!

Pragnę zapytać czy jest jakiś dokument kościelny traktujący o modlitwie?

Odpowiedź:

Hmm... Takim dokumentem niewątpliwie jest Katechizm Kościoła katolickiego. Cała ostatnia, czwarta część, jest poświęcona modlitwie...

J.