Ef 04.09.2008 13:55

Dlaczego Bóg wybrał nic nie znaczącą ziemię z całego kosmosu? Czy przy takiej ilości planet naprawdę tylko my jesteśmy wybrani i samotni?

Odpowiedź:

Trudno odpowiadać za Boga. Lepiej chyba wychodząc od faktu, że mieszkamy na nic nie znaczącej w Kosmosie planecie, zastanowić się nad wielkością Bożej łaskawości dla nas. Bo czyż nie jest zdumiewające, że Bóg, Stwórca wszechrzeczy w ogóle się nami interesuje? Czy nie jest zaskakujące, że dla nas, dla naszego zbawienia, przyjął ludzką naturę?

J.