dominik 03.05.2008 13:53

moja córka ma na imię MARIA (26 kwiecień).
Zawsze myślałem, że dni oznaczone jakimś imieniem są dniami wspomnień danego świętego. Ale czy w przypadku MARIA idzie o wspomnienie Matki Chrystusa? Przecież miała na imię MARYJA!
Proszę o logiczne i merytorycznie uzasadnione wyjaśnienie.
Bo na całym świecie Matka Chrystusa ma na imię MARIA.
O co tu idzie?

Odpowiedź:

Maryja to staropolska forma imienia Maria.

J.