piotr 06.04.2008 18:51

chciałbym zapytac dlaczego kościół a dikładnie watykan czyli ojciec świętypare lat temu ,zniusł obowiazek klękania podczas przyjmowania KOMUNI ŚWIĘTEJ komu to przeszkadzało że klękając mogliśmy okazac uwielbienie PANU JEZUSOWI czyli wcielonemu BOGU rozumiem że w czasie wielkich zgromadzeń typu pielgrzymki wielkie uroczystości to bardzo nieraz trudne jest ukleknięcie bo błoto scisk zamieszanie itp. ale w kościele w pomieszczeniu ten piekny zwyczaj powinien bezwzglednie obowiązywac , ponieważ dzisiaj przyjmowanie PANA JEZUSA wygląda jak stanie w kolejce po chleb ,gazete itp. do dziś mnie to bardzo boli dlaczego nie szanuje sie i nie okazuje czci należnej BOGU?

Odpowiedź:

Nie ma zakazu klękania przy przystępowaniu do Komunii. Można klękać. Jednak gdy wierni podchodzą do Komunii procesyjnie byłoby to dość kłopotliwe. Dlatego przepisy stanowią, że należy przyklęknąć czy się skłonić przed przyjęciem Komunii . W praktyce wygląda t tak, ze jedna osoba przyjmuje Ciało Pańskie, a ta za nią przyklęka na chwilę na jedno kolano lub się kłania...

Odpowiadający najczęściej przyjmuje komunię w postawie klęczącej. Bo rzadko ma okazję przyjmować ją w procesji. Ale.... Ma to swoje głębokie teologiczne uzasadnienie. Bo właściwie Komunię przyjmuje sie nie tyle stojąc co ... idąc.

Najpierw pewien tekst z Księgi Wyjścia (12, 11-12):

Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan.

Tekst dotyczy wieczerzy paschalnej w nocy wyjścia z Egiptu. Przepasane biodra (żeby się szata nie plątała podczas drogi), sandały na nogach, laski w ręku - ogólnie w pośpiechu, w pełnej gotowości. Tak Izraelici mieli spożyć swoją paschę. Bo czekała ich droga. Do Ziemi Obiecanej.

Eucharystia jest Nową Paschą. To uobecnienie przejścia Jezusa ze śmierci do życia. I chrześcijanina też czeka droga. Codziennego przechodzenia ze śmierci do życia, by pewnego dnia, posilony Chlebem Pielgrzymów, chrześcijanin dotarł do niebieskiej ojczyzny. Postawa stojąca (i procesyjne przyjmowanie Komunii) to przypomnienie, ze ciągle jesteśmy w podróży, że ciągle musimy być gotowi...

Jezus powiedział (Łk 12, 35-37) Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!. A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.

Postawa stojąca to postawa gotowości. Przyjmując w tej postacie Ciało Chrystusa pokazuję, ze jestem gotowy iść dalej Jego drogą. Aż do wieczności. Wydaje się, ze to znacznie więcej niż proste adorowanie Jezusa...

Więcej o symbolice Eucharystii, jej nawiazaniu do starotestamentalnej Paschy możesz przeczytać TUTAJ

J.