Antonina 02.04.2008 21:31

Zwracam się z następującym pytaniem dotyczącym chrztu swiętego: czy ojcem chrzestnym może zostać człowiek mający dziecko z niesakramentalnego związku (pozostający jednak w stanie wolnym), będący jednocześnie praktykującym katolikiem?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedź:

Prawo kanoniczne stawia następujące wymagania (kanon 874 § 1):

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ocena, czy ktoś spełnia trzeci punkt będzie należała do proboszcza. Zdaniem odpowiadającego sam fakt posiadanie nieślubnego dziecka nie świadczy jeszcze o tym, ze ktoś nie prowadzi życie zgodne z wiarą. To mogła być jednorazowa historia...

J.