katolik 08.12.2007 14:54

Co należy rozumieć pod słowami "Powszechność zbawienia"?
Czy jest to tożsame, że wszyscy będą zbawieni?

Odpowiedź:

Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Śmierć Jezusa na krzyżu dała każdemu taką możliwość. Ale człowiek może Bożą ofert odrzucić...

J.