Mania 07.12.2007 22:15

Przez kilka lat byłam w związku z muzułmaninem. Zawarliśmy związek małżeński w meczecie. Niedawno rozstaliśmy się. Nie brałam z nim ślubu koscielnego ale chciałabym dowiedzieć sie czy ślub muzułmański jest ważny z punktu widzenia chrzescijańskiego? Czy w przyszłosci mogłabym zawrzeć związek małżeński w kosciele? Dziękuję.

Odpowiedź:

Jeśli jest pani katoliczką, to ten ślub w oczach Kościoła nie był ważny. Bo katolik zobowiązany jest przy zawieraniu małżeństwa do zachowania tzw formy kanonicznej (świadek urzędowy Kościoła i dwóch zwykłych), a tu jej nie było. Chyba że otrzymała Pani dyspensę od zachowania tej formy. Ale wtedy by Pani o tym wiedziała...

J.