Radek 13.11.2007 21:27

Jeżeli nie sprawie księdzu kłopotu, chciałbym zadać pytanie. Skąd pochodzimy?.......... Zapewne ksiądz by odpowiedział od Adama i Ewy, w tym jest problem, przecież Adam i Ewa mieli 3 synów Kaina, Abla i Seta i nie mógł powstać potomek. Moja katachetka mówi że imiona Adam i Ewa w biblii napisano tak ogólnie jako ludzie ( że ich było więcej). Czy to prawda? Proszę o odpowiedz. Z Panem Bogiem . Radek

Odpowiedź:

Jesteśmy Bożymi stworzeniami. Niezależnie od tego, jak zinterpretujemy opowiadanie o Adamie i Ewie. Bo jego podstawowym przesłaniem jest myśl, że człowiek jest Bożym stworzeniem. Niezależnie od tego, "jak" się ów proce dokonał - czy bezpośrednio, czy - jak dziś nam się raczej wydaje - raczej przez mechanizm ewolucji...

Opowiadanie o synach Adama i Ewy nie ma zaś na celu przedstawienia rodowodu ludzkości, ale zilustrowanie prawdy, że grzech Adama i Ewy przeszedł na innych ludzi.

Szczegółowo oba te zagadnienia omówiono w artykułach podlinkowanych na głównej stronie serwisu Zapytaj: "Stworzenie czy ewolucja?" oraz "Potomstwo Adama i Ewy" (menu po lewej stronie)....

J.