aga 07.09.2007 22:13

Odpowiadający napisał kiedyś, że jeśli ktoś ma dar jasnowidzenia, to pochodzi on od szatana a nie Boga, gdyż Bóg zakazał wróżbiarstwa i nie może sam sobie przeczyć. Oglądałam kiedyś film o ojcu Pio, w którym to zabronił on pewnej dziewczynie gdzieś jechać, później zaś okazało się, że dziewczyna, która pojechała tam na jej miejsce została zgwałcona. Kiedy ta dziewczyna, która nie pojechała spytała się ojca Pio, skąd on wiedział co jej grozi ojciec Pio odpowiedział, że czasem Bóg pozwala mu zajrzeć w swoje księgi. Można więc powiedzieć że ojciec Pio wpłynął poprzez swoją wiedzę o przyszłości na późniejsze wydarzenia. Czyli jednak miał czasem dar jasnowidzenia, który jak sam sam twierdził miał od Boga. Jak ma się to więc do tego co powiedział odpowiadający, że dar jasnowidzenia nie pochodzi od Boga?

Odpowiedź:

Proszę jeszcze raz przeczytać tamtą odpowiedź.

J.