ALINA 12.07.2007 12:26

czy mogę odprawić w czyjejś intencji 9 pierwszych piątkóww miesiąca czy podobne nabożeństwa? Czy jeżeli bym je odprawiła za kogoś bardzo mi bliskiego Bóg by to uznał jak by to odprawiała owa bliska mi osoba?

Odpowiedź:

Obietnice Jezusa dotyczące łask związanych z odprawieniem nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca dotyczą tego, który je spełnia..Podjęte za innych na pewno może być formą modlitwy za bliźnich...

J.