zagubiony 08.07.2007 20:29

1. Na pewnym forum próbowałem przekonać inną osobe, że Jezus jest Bogiem. Że istnieje trójca. podałem nawet link do waszej strony o tym temacie. W jego odpowiedzi były zamieszczone nastepujace cytaty z Bibli. Proszę o ich wyjaśnienie.

"17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"»" J, 20, 17
"19 Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwym" Rz, 5, 19
"19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni." J, 5, 19.
"Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg." Mk, 10, 18.
28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie" J, 14, 28

Cytatów było wiecej, ale wydaje mi się, że nie potrzebne jest wymienianie ich wszytskich.

2. Jak sobie radzić z wyrzutami sumienia, które wyrzucają na przykład wycieranie rak do spodni czy zjedzenie jednego cukierka z alkoholem itp. ??

Odpowiedź:

Proszę przeczytać tę książeczkę ». Myślę, że wiele Panu wyjaśni...

Tekst odpowiedzi na naszej stronie zawiera kilka cytatów, w których Jezus zostaje wprost nazwany Bogiem. Odsyła też do innych artykułów, w których takich tekstów przytoczono więcej. Nie ma natomiast ani jednego tekstu w Nowym Testamencie, w którym wyraźnie napisano by, że Jezus Bogiem nie jest. Są jedynie teksty, z których można wyciągnąć taki (błędny) wniosek.

Tymczasem tekstów, z których można wnioskować o bóstwie Chrystusa jest znacznie więcej. Tylko zazwyczaj się o nich nie przypomina, bo powinny wystarczyć te, w których Jezus wprost jest nazwany Bogiem. Jezus wskrzesza, odpuszcza grzechy, ucisza burzą na jeziorze, stawia się ponad Mojżesza w kwestii rozumienia przykazań itd. Takiej ilości tekstów nie sposób nie zauważyć. Oczywiście jeśli czyta się Pismo z góry przyjętą tezą, wtedy się tego nie widzi...

Kokretnie

A. Chodzi o to, że Jezus nazywa Ojca swoim Bogiem? Ale jednocześnie wyraźnie rozgranicza siebie i uczniów. Wskazuje to na fakt, ze Ojciec dla Niego inaczej jest Bogiem, niż dla ludzi... Nie ma też tu słowa o tym, że Jezus Bogiem nie jest. To tylko (błędne) wnioskowanie. Cóż więc tu jest?

1. Ojciec jest Bogiem Jezusa.
2. Jezus jest kimś zupełnie innym niż uczniowie; ma zupełnie inna relacje z Ojcem niż stworzony człowiek.
3. Brak wyraźnego stwierdzenia: nie jest Bogiem

Czy na podstawie tych przesłanek można wyciągnąć pewny wniosek: Jezus nie jest Bogiem?

B. Tu zupełnie nie widać, dlaczego Jezus miałby nie być Bogiem. Dlatego, ze przez Adama wszyscy stali się grzesznikami? Czyli ze Jezus też był grzesznikiem?

Łatwo wykazać, że słowo "wszyscy:" nie musi tu być użyte w sensie absolutnym.

Przykład biblijny (Mt 26, 52) "Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną". Na pewno nie absolutnie wszyscy chwytający za miecz (walczący nim) giną od miecza. Niektórzy umarli we własnych łóżkach. Jezus nie miał racji?

Drugi przykład (Mt 27, 22)
"Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z Nim!". Na pewno krzyczeli wszyscy? Nie było ani jednego, który nie krzyczał? Św Jan, który - prawda, nie wiadomo czy był tam,. ale był przecież wcześniej w domu arcykapłana - też?

Jeszcze jeden przykład (Mk 1, 5)
Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grzechy.

Absolutnie wszyscy mieszkańcy Jerozolimy przyszli do Jana? Trudno w to uwierzyć...

C. W tym tekście też trudno znaleźć powody, dla których Jezus miałby nie być Bogiem. Że czyni to, co czyni Ojciec? Czy nie jest to podkreślenie jedności woli Ojca i Syna? Czy to może świadczyć o tym, ze Jezus Bożym stworzeniem?

Tak naprawdę wszystko zależy tu od obrazu Boga, jaki się ma. Jeśli przyjmie się, ze jest tylko nieskończenie doskonałym, nieporuszonym, niedostępnym, to fakt, że Jezus przyszedł pełnić wolę Ojca może prowadzić do wniosku, że Chrystus nie może być Bogiem. Ale taki obraz nie jest biblijny. W Starym Testamencie Bóg walczy w obronie swego ludu, zniża się do paktu z krnąbrnym narodem. Wcześniej pozwala sie wykłócać z sobą Abrahamowi (przed zniszczeniem Sodomy i Gomory) lituje się nad mieszkańcami Niniwy (w księdze Jonasza). To Bóg nie tylko zamieszkujący niedostępną światłość, ale zaangażowany w sprawy ludzi. Czy może dziwić w takim kontekście, ze stał sie człowiekiem? Czy może dziwić, że Syn pełni wolę Ojca? Czy człowiek, który pełni wolę swoich rodziców przestaje być przez to człowiekiem?

D. Nikt nie jest dobry prócz Boga... Wypowiedzi Jezusa wcale nie trzeba rozumieć jako stwierdzenia, że nie jest Bogiem. Można ją odczytać jako chęć skłonienia owego człowieka do refleksji. Po pierwsze nad tym, by nie stawiał ludzi na równi z Bogiem. Przecież ów człowiek nie wierzył,, bo nie mógł jeszcze wierzyć w bóstwo Chrystusa, a przypisywał mu cechę Boga. Po drugie nad tym, by skłonić go do refleksji, czy Jezus jednak, mimo wszystko, nie jest Bogiem. Możesz tego nie wiedzieć, ale o odkryciu w Jezusie Boga traktuje cała pierwsza część Ewangelii marka, z której pochodzi przytoczony przez Ciebie cytat...

E. Ojciec większy jest ode mnie. Tak. Gdy ktoś rozumuje w kategoriach władzy i panowania ten tekst może świadczyć o tym, że Jezus nie jest Bogiem. Tylko że jak pokazano wyżej, to fałszywy obraz Boga. Jezus nawet ludziom przyszedł służyć (... na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu - Mt 20, 28), cóż więc dziwnego, że służenie Ojcu nie świadczy o jego godności? Owo "większy" można tłumaczyć właśnie w kategoriach służby: Ojciec jest tym, który posyła, Syn jest posłany. Czy pokorne pełnienie woli Ojca (gdy się ma tę samą wolę co On) może być powodem do odbierania Jezusowi boskiej natury?

Żaden z tych cytatów nie może być dowodem na to, że Jezus nie jest Bogiem. Zwłaszcza w zestawieniu z faktem, ze Jezus kilka razy wprost został przez autorów Nowego testamentu Bogiem nazwany...

2. Zastanów się jakie faktyczne zło takim zachowaniem czynisz. Cóż takiego sie stało, ze wytarłeś ręce w spodnie? Ubrudziły się? Nawet jeśli, to tak wielki problem wrzucić je do pralki? Czy nie bardziej sie brudzą przez to, ze w ogóle je masz na sobie i idziesz zakurzona ulicą? A z cukierkami... Upijasz się alkoholem zawartym w jednym cukierku? To chyba niemożliwe... Weź to na rozum i rozumem uspokój sumienie. Po prostu powiedz sobie, ze owe wyrzuty są absurdalne. Bo tak jest.

JK. J.