ilo 05.07.2007 20:54

Czy mój ojciec ma prawo mówić, że dopóki matka się z nim nie prześpi, on nie przestanie pić? Czy to nie jest wykroczenie przeciw prawu małżeńskiemu? Czyżby szantaż? Rozwod chyba nie ma tu nic do rzeczy, bo w Kościele nie ma rozwodów... /nie żartuję sobie; niestety taka sytuacja miała miejsce.../

Odpowiedź:

Nie sposób mądrze tej kwestii rozstrzygnąć nie znają bliżej sytuacji. Z jednej strony pijany mąż traci prawo do współżycia. Bo ze zrozumiałych względów może budzić wtedy w żonie odrazę. Ona ma prawo do męża trzeźwego. Z drugiej uczciwość małżeńska domaga się, aby małżonkowi ciągle współżycia nie odmawiać. Odpowiadający nie mając pojęcia kto ów konflikt rozpoczął, nie może sprawy rozsądzić... Być może oboje powinni pójść na jakieś ustępstwa...

J.