faro 08.04.2007 13:15

Szczęść Boże!

Czy to prawda, że papież Gelazy I w jednym ze swych listów nazywa sakrament "obrazem i podobieństwem Ciała i krwi Chrystusa" oraz, że w sakramencie eucharystii pozostaje "substancja i natura chleba i wina" ?
Jak to się ma do rzymskokatolickiej doktryny o przeistoczeniu substancji chleba i wina w ciało i krew Chrystusa?
Jeśli Gelazy I nie miał racji, to jak to się ma do dogmatu o nieomylności papieża?

Dziękuję i pozdrawiam :)

Odpowiedź:

Papież Gelazy I żył w V wieku. Zaś spory o sposób obecności Jezusa w Eucharystii to dyskusje średniowieczne i późniejsze. Nawet jeśli mówiąc o Eucharystii użył takich sformułowań, to przecież nie było wtedy jeszcze wypracowanego dzisiejszego aparatu pojęciowego, który tę rzeczywistość opisuje. Ten został ukształtowany dopiero przez tomizm...

Odpowiadający przypuszcza, że informacja którą podajesz jest nieprawdziwa. Warto byłoby podać, w jakim konkretnie piśmie papież miał tak napisać...

J.