Niewtajemniczony 04.04.2007 23:03

Od dłuższego czasu odczuwam chęć by podążać za Chrystusem wstępując do zakonu . Aktualnie uczęszczam do szkoły zawodowej później chce iść do Technikum uzupełniającego by wiadomo mieć średnie wykształcenie i uzyskać maturę . Moje pytanie brzmi czy mając maturę po szkole zaocznej mogę wstąpić do zakonu i przyjąć święcenia kapłańskie?? Czy taka szkoła jest honorowana ??

Odpowiedź:

Oczywiście. Ważne tylko, by kandydat na kapłana zdał maturę.

J.