Michał 01.04.2007 23:48

1.Czy w silnej woli człowieka, przejawia się Boża łaska?
2. Czy stanowi ona kryterium (silnej) wiary ?

Odpowiedź:

Trudno jest oddzielić co jest Bożą łaską a co wypracowaną przez człowieka cnotą. A czasem nawet - można powiedzieć - niepotrzebnym ludzkim uporem... Odpowiadający z silnej woli nie robiłby wyznacznika niczego. Poza oczywiście samej silnej woli ;)

J.