Gedeon 01.03.2007 19:28

Czy Msza św. i sakramenty św. udzielane przez księży Bractwa Św. Piusa X są ważne?

Odpowiedź:

Sakramenty udzielane przez księży z Bractwa Piusa X z perspektywy Kościoła katolickiego sprawowane są ważnie, ale niegodziwie...

J.