Pytacz 01.03.2007 16:22

Czy dziecko głęboko upośledzone może przystąpić do komunii? Proszę o konkretna argumentację (tak lub nie) i jakieś formalne zapisy tego dotyczące.

Odpowiedź:

Przyjmujący Komunię powinien umieć rozróżnić chleb (opłatek) od Ciała Pana Jezusa. To znaczy powinien wiedzieć, że jest różnica.

W prawie kanonicznym tak to ujęto (kanon 913)

§ 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

§ 2. Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.

J.