Grażyna 06.02.2007 01:27

Czy dająć dziecku na chrzcie imię Ewa spełniam wymóg nadania imienia świętych i błogosławionych czy też nie.

Odpowiedź:

Nie ma obowiązku nadawania dzieciom imion świętych. To piękny zwyczaj, ale nie obowiązek. Można też nadać dziecku dwa imiona, drugie osoby świętej...

O błogosławionej Ewie z Leodium (Liège) możesz przeczytać TUTAJ

J.