polik 01.02.2007 13:20

czy jeżeli ktoś majakieś złe myśli którestarał się odrzucac ale gdy sie nad tymi myslami zastanawiał i wten sposob sam je przywołał to ma grzech żeby zastanowić się nad swoją świadomością

Odpowiedź:

Myśli, które człowieka nachodzą, same w sobie nie są grzechem. Tym bardziej, kiedy owe myśli są przez człowieka odrzucane.

Aby mówić o grzechu ciężkim potrzeba 3 elementów: świadomość i dobrowolność czynu oraz - co najważniejsze - rzecz musi dotyczyć poważnego zła. Jeśli myśli są natarczywe, a w żaden sposób nie da się ich odrzucić, nie możemy mówić o dobrowolności. Sposobem nie jest walka za wszelką cenę z tymi myślami, ale skupienie swojej uwagi na czymś innym, zajęcie się czymś zupełnie odmiennym, interesującym.

K.H.