aga 26.01.2007 12:49

1. Dlaczego Kościół katolicki utrzymuje celibat skoro w nawet w Biblii znajdziemy wskazania na temat życia kapłanów:

Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania
(1 List do Tymoteusza 3:2)

Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami.
(1 List do Tymoteusza 3:12)

W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim zostać], jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność.
(List do Tytusa 1:5-6)

A bezżennym ,, dla Królestwa Niebieskiego” można przecież pozostać nie będąc wcale księdzem.

2. Z tego co wiem w wierze prawosławnej małżeństwa powinny w czasie postu powstrzymywać się od współżycia. Czy takie zasady występują również w wierze katolickiej?

Odpowiedź:

1. Kościół katolicki wymaga od swoich kapłanów życia w celibacie, by mogli oni niepodzielnym sercem służyć Kościołowi. Święty Paweł w tych tekstach nie napisał, że prezbiter, biskup, ma być żonaty. Napisał że może być żonaty. Nie był żonaty sam Jezus Chrystus. I święty Paweł też. Nic nie wiemy na temat małżeństw pozostałych Apostołów. A św. Piotr, mając teściową, mógł być przecież wdowcem. Nie wolno więc z podanych w pytaniu tekstów wyciągać wniosku, że ksiądz musi być żonaty.

2. W Kościele katolickim nie ma takiej zasady. Odpowiadający podejrzewa, że w prawosławnej także nie. Ale chyba lepiej zapytać na www.cerkiew.pl

J.