Marcin Hemerling 08.12.2006 21:08

1.W Ewangeli wg. Świętego Marka 13,32 i 13,31 czytamy "Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anoiłowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec"

Czy Bóg będący częścią Trójcy Świętej pod postacią Jezusa został pozbawiony tej wiedzy? Czy sam się jej jakoby pozbawił? Nurtuje mnie jak Jezus mógł się np. modlić do samego Siebie? Czy dawał tym przykład innym ludziom? Pragnął by jarzmo z Niego zjdją jego Ojciec (więc i On Sam pod postacią Jezusa). Jak to możliwe ?

2.W Księdze Rodzaju 9,6 Bóg zawarł odwieczne przymierze z ludzkością. Wyraźnie mówiąc "Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelanaj jego krew, bo człowiek został stworzony na obraz Boga"

Wydaję mi się, iż tłumacznie słowa Ratsach jako zabijać jest nieodpowiednie w przykazaniu "Nie zabijaj".
To przykazanie wykluczałoby to co jest napisane wyżej. Wydaje mi się, że trafniejszym tłumaczniem byłoby nie morduj. Przecież Bóg nie mógł raz powiedzieć tak a potem zaprzeczyć temu co Powiedział.
Co Ksiądz na ten temat sądzi? Co oznacza w tym kontekście zdanie "...bo człowiek został stworzony na obraz Boga" Czy dlatgo ma być sprawiedliwy tak jak Bóg jest?

Z góry dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedź:

1. Jezus przyszedł pełnić wolę Ojca. W logice, która służbę traktuje jako ujmę, jest to oczywiście powód do uznania, że Jezus nie jest Bogiem. W logice kenozy, uniżenia się Bożego Syna aż do śmierci krzyżowej, jest to jak najbardziej możliwe.

Możliwe więc, że jako człowiek Jezus nie znał godziny końca czasów. Bardziej jednak prawdopodobne, że chodziło Mu o wskazanie, że absolutnie nikt nie zna tej godziny. I nie powinien się nią interesować, skoro nawet on, jako człowiek, tej wiedzy nie posiada. Jak bardzo jest to ważne wskazuje historia chrześcijaństwa, w której pojawiło się już mnóstwo ludzi twierdzących, że datę tę znają.

Podobnie w kontekście kenozy trzeba zobaczyć prośby Jezusa skierowane do Ojca. On może sam, ale prosi Ojca, bo przyszedł pełnić Jego wolę, a nie robić po swojemu. W posłuszeństwie wobec Ojca miało dokonać się odkupienie ludzkiego grzechu. Trzeba więc było konsekwencji.

Na pewno jednak Jezus nigdy nie modli się do siebie samego. Chrześcijanie wierzą w jednego Boga, ale w trzech Osobach

O tajemnicy Trójcy i bóstwie Chrystusa możesz przeczytać TUTAJ i TUTAJ

2. Być może odpowiedniejszym byłoby tłumaczenie "nie morduj". Ale takimi sprawami zajmują się specjaliści i trudno tu wchodzić w ich kompetencje.

"Bo człowiek został stworzony na obraz Boga" w kontekście zdania z Rdz 9,6 jest chyba umotywowaniem zakazu: nie wolno zabijać człowieka, bo on jest obrazem Boga...

J.