kwazik 08.12.2006 15:37

Czy przyjecie Sakramentu Bierzmowania niebędąc w stanie Łaski Uświęcającej jest nieważne?

Odpowiedź:

Nie, przyjęcie sakramentu bierzmowania w stanie grzechu ciężkiego jest ważne, ale niegodne. Nie trzeba przyjmować go po raz drugi. Trzeba za to zdać sobie sprawę z popełnienia świętokradztwa i tenże grzech wyznać na spowiedzi.

M.