alisa 06.12.2006 20:07

Mam takie pytanko: czy jest już znany program spotkań w ramach Tygodnia Jedności Chrześcijan na rok 2007 - potrzebuję znać, chociaż tematy kt. będą podejmowane by przygotować duszpasterstwo akademickie do tego wydarzenia,

z Panem Bogiem,

alisa

Odpowiedź:

Światowa Rada Kościołów oraz Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan ogłosiły Hasło Tygodnia na 2007 rok: „Głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7,37). We wspólnej broszurze wydanej na razie w języku angielskim, można zapoznać się z tematyką i z porządkiem nabożeństw ekumenicznych oraz z działalnością Kościołów chrześcijańskich Afryki Południowej, które ten materiał przygotowały. Myśli do kazań w Polsce tym razem przygotują duchowni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej odprawione zostanie w ewangelicko–augsburskim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach w niedzielę 21 stycznia 2007 r. o godz. 16. Będzie ono transmitowane na żywo przez Polskie Radio Katowice.

Kolejnych informacji szukaj w serwisie www.ekumenizm.wiara.pl

M.