somebody 05.12.2006 14:11

Witam,
Nie posiadam egzemplarzu kaetchizmu kościoła katolickiego, a interesuje mnie pewna kwestia - jakie są konsekwencje świętokractwa?
dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam

Odpowiedź:

W KKK (2120) napisano tak :
"Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Ciało samego Chrystusa."

A żeby to sprawdzić, nie musisz mieć własnego egzemplarza, Katechizm jest dostępny również w internecie. Na przykład pod adresem:
http://www.katechizm.opoka.org.pl/

Sprawę świętokradztwa porusza również Kodeks Prawa Kanonicznego:
„Kanon 1367 - Kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; duchowny może być ponadto ukarany inną karą, nie wyłączając wydalenia ze stanu duchownego.”
„Kan. 1376 - Kto profanuje rzecz świętą, ruchomą czy nieruchomą, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.”

M.