aga 02.12.2006 12:09

1. Dlaczego - jak napisał odpowiadający(znalazłam to w jednej z odpowiedzi) Kościół nie uznaje święceń kapłańskich udzielonych w innym wyznaniu? Czy to znaczy, że w oczach katolików np. kapłan prawosławny czy protestancki nie jest że tak powiem ,,prawowitym" kapłanem (choć odpowiadającemu chodziło chyba tylko o protestantów, ale nie jestem pewna)?
Czy tylko katolicy nie uznają innych święcej za ważne czy też wszystkie wyznania nie uznają wzajemnie innych święceń? Czy to znaczy, że nie uznaje komunii w innych Kościołach(mam na myśli wiernych innych wyznań nie zaś katolików przyjmujących komunię w innym Kościele) za ciało i krew Chrystusa? Czy w takim razie w wg katolików wierni innych wyznań chrześcijańskich mimo iż przystępują do komunii nie spożywają tak naprawdę Ciała Chrystusowego? Czy inne sakramenty takie jak chrzest czy ślub przyjmowane w tych wyznaniach również są nieważne? Bardzo proszę o szczegółową odpowiedż na każde z postawionych przeze mnie pytań?
2. Odnośnie wcześniejszego pytania - co dokładnie oznacza sukcesja apostolska i na czym ona polega, bo przeczytałam w wikipedii(nie wiem czy to prawda), że kościół katolicki uznaje ważność święceń kapłańskich kościołów, które zachowały sukcesję apostolską biskupów? Które konkretnie wyznania posiadają sukcesję apostolską?
3. Czy osoba, która przeszła z wiary katolickiej na prawosławie może zostać kapłanem prawosławnym i odwrotnie?

Odpowiedź:

1. Po kolei:

a) Kościół uznaje świecenia w Kościele prawosławnym. Nie uznaje w protestanckich. Po pierwsze dlatego, że nie jest to dla nich sakrament. Po drugie dlatego, że nie ma jasności co do zachowania w tych Kościołach tzw sukcesji apostolskiej, czyli nie ma pewności, że zachowana została ciągłość przy przekazywaniu święceń.

b) Skoro niektóre odłamy chrześcijaństwa nie wierzą w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina, to katolicy to szanują

c) Chrzest zasadniczo jest wzajemnie uznawany przez wszystkie większe wyznania (z wyjątkiem baptystów). Zobacz TUTAJ

d) Ślub nie jest w kościołach protestanckich sakramentem. Ale uznaje się jego ważność, bo małżeństw tworzy zgoda. Zgoda na zawarcie małżeństwa.

2. Sukcesja apostolska to, jak napisano wyżej, przekazywanie święceń w sposób nieprzerwany od samych Apostołów. Taka sukcesja uznawana jest w Kościele prawosławnym, Kościołach przedchalcedońskich i starokatolickich (zobacz ma ekumenizm.wiara.pl). Zasadniczo nie uznaje się jej w Kościołach protestanckich, choć pewnie stanie się to przedmiotem dialogu miedzy Kościołami...

3. Może. Każdy taki przypadek będzie jednak rozpatrywany oddzielnie. Podobnie zresztą jak każdego innego mężczyzny, który chce zostać księdzem. Bo mitem jest przekonanie, że księdzem zostaje każdy, kto chce. Decyzja o święceniach należy do osądu biskupa i wyznaczonych przez niego kapłanów, seminaryjnych przełożonych.

J.