aga 01.12.2006 16:34

1. Na czym właściwie polega świętokradztwo? Słyszłam, że świętokradztwem może być przyjęcie komuni w grzechu ciężkim, a co poza tym? Kiedyś odpowiadający napisał, że czynem świętokradżczym jest masturbowanie się w kościele, a jakie są inne czynności tego typu zaliczane do świętokradztwa?
2. I jeszcze jedno na jedno z moich pytań odpowiadający udzielił odpowiedzi, że powinnam powiedzieć w spowiedzi, że miałam nieprzyzwoite myśli w kościele jeśli była to dla mnie dodatkowa podnieta, ale mnie zastanawia jeszcze jedno, na co nie otrzymałam odpowiedzi, ale mam nadzieję, że otrzymam ją teraz - mianowicie czy owe nieprzyzwoite myśli w kościele to świętokradztwo?
3. Znam grzechy wołające o pomstę do nieba, ale słyszałam też, że za takie grzechy uważa się też rozwiązłość seksualną (chodzi mi o parę heteroseksualną) oraz zabójstwo w obronie własnej. Czy to prawda?

Odpowiedź:

1. Według "Leksykonu pojęć teologicznych i kościelnych" świętokradztwo to znieważenie osób Bogu poświęconych, wydarzeń świętych, miejsc i przedmiotów. Przykładem może być profanacja kościoła, kradzież kielichów mszalnych albo puszek przeznaczonych do przechowywania Najświętszego Sakramentu, a także przemoc względem osób wiodących życie konsekrowane.

2. Zasadniczo tak. Zwłaszcza jeśli było to celowe działanie. To znaczy celowo w kościele.

3.Grzechy wołajace o pomstę do nieba to:

a) dobrowolne zabójstwo
b) grzech nieczyste przeciwny naturze
c) uciemiężanie ubogich (wdów i sierot)
d) zatrzymywanie zapłaty robotnikom.

J.