Saherb 18.11.2006 21:30

Skoro książki autorstwa Marii Valtorty nie są uznawane przez Kościół, to dlaczego uznano dzienniczki Św. siostry Faustyny?

Odpowiedź:

Absurdem byłoby twierdzenie, że jeśli uznano za prawdziwe jedne objawienia, to automatycznie trzeba uznać też drugie. Analiza jednych i drugich doprowadziła do tego, że dziś objawienie dane siostrze Faustynie uznaje się na prawdziwe (choć nadal nie trzeba w nie wierzyć, nie ma takiego obowiązku), a tego, co napisała Maria Valtorta za prawdziwe objawienia nie uznano. Na pewno zaś nie można tego co ta ostatnia napisała traktować jako źródła historycznego dotyczącego Jezusa i Apostołów...

J.