Szukam 05.11.2006 09:41

Co oznaczają powtarzane kilka razy przez Jezusa słowa
"Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary"?

Odpowiedź:

To cytat z Ozeasza 6, 6. "Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń". W tekście chodzi o to, że głównym celem Boga nie jest to, żeby ofiarowywano mu zwierzęta (chodzi o prawo dotyczace składania ofiar w świętyni). Bardziej od tego chce, by naprawdę Go poznano i kochano...

J.