Hubert W. z Opola 30.10.2006 20:33

Dlaczego Bóg stworzył człowieka? Po co? Czuł sie samotny?Czy Bóg nie mógł się obyc bez człowieka?? Pewnie mógł, co? Jest samą miłością i dobrocią, to mu nic więcej nie potrzeba, po co mu był potrzebny człowiek? I teraz się męczymy...a po śmierci tez się możemy meczyć, np. w czyśccu...
I na co to wszystko, i po co? EEeee....:(

Odpowiedź:

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, oddawał Mu cześć, z całego serca kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne. To najprostsza odpowiedź. Żeby ją zrozumieć warto zajrzec jeszcze do Katechizmu Kościoła Katolickiego: 355-361, 374-379, a odnośnie do szczęścia wiecznego jeszcze 988-1050 (TUTAJ)

Stwierdzenie z owego pierwszego zdania odpowiedzi jest wynikiem refleksji teologicznej nad sensem istnienia człowieka. Inspirację do niej znaleźć można np. w przykazaniu miłości Boga (Pwt 6,5 – Mt 22,37), nakazie służenia Bogu (Pwt 6, 13 - Mt 4, 10) itd. Ostatnią prawdę odnajdziesz np. w Mdr 2,23-24, J, 3-16, J 6,58, Mt 25, 34 itd....

I jeszcze jedno: odpowiadajacemu wydaje się, że istnienie jest nieskończenie lepsze od nieistnienia. Tylko człowiek, którego bardzo boli (fizycznie czy psychcznie) tego nie widzi...

J.