Anita 30.10.2006 20:14

Po co istnieje zło? Mogłoby go nie być. Czy to prawda, ze zło istnieje po to, abyśmy mogli poznac dobro, odróżnić je? i docenić?
Czy zło to brak dobra? Dlaczego mam odpowiadac za grzech Adama i Ewy i dziedziczyc po nich skłonnośc do zła? Dlaczego nie moge odpowiadac wyłącznie za swoje winy?

Odpowiedź:

Hmm... Teologowie chrześcijańscy rzeczywiście w złu widzą brak dobra. Dokładniej: zło to nie "byt" a "ubytek". Podobnie jak dziura w skarpecie. Nie istniałaby, gdyby nie było skarpety.

Po co istnieje... Jest chyba wynikiem wolności istot rozumnych (aniołów, człowieka). Mogę one wybrać dobro, ale także je odrzucić. Bez tej możliwości człowiek chyba nie byłby wolny i to by mu doskwierało. Widać to w zachowaniu biblijnych Adama i Ewy. Żyli spokojnie, ale świadomość, że jest jakieś drzewo, z którego nie mogą jeść owoców im przeszkadzało. Nie mieli zaufania do Boga...

W kontekście powyższego zupełnie inaczej widzimy odpowiedź, ze zło istnieje po to, zby człowiek dostrzegł także dobro. Nie chodzi o beztroskie wystawianie na próbę. Chodzi o to, by człowiek świadomie wybrał to, co rzeczywiście dobre, a nie ułudę zła. Ułudę, bo wieku, także dziś, zło jawi się jako coś atrakcyjnego...

Dlaczego odpowiadamy za grzechy prarodziców... To chyba nie do końca tak. Owszem, rodzimy się z grzechem pierworodnym. Ale po chrzcie zostaje po nim tylko skłonność do zła. Mimo to nie zawsze wybieramy dobro. Odpowiemy ta naprawdę za nasze zło. Bo będąc wolni zawsze mogliśmy wybrać dobro...

J.