jarek 11.10.2006 16:19

Jeżeli Chrystus powiedział że "...be ze mnie nic uczynić nie możecie" to w jaki sposób człowiek może się zmieniać i nawracać sam z siebie?
Bo mówi Chrystus w ewangelii "nawracajcie się..." ale z drugiej strony jak, jeśli bez niego nic uczynić nie można?
Jak należy rozumieć te wypowiedzi Chrystusa?

Odpowiedź:

A kto powiedział, że Bóg nie daje człowiekowi łaski do nawrócenia? Łaską jest już przecież samo to, że o nawróceniu myśli...

Słowem: trzeba pamietać, że wiara jest łaską, gdy próbujemy oceniać innych. Ale kiedy patrzymy na siebie powinniśmy żyć tak, jakby wszystko w tej mierze zależało od nas...

J.