Sławek 08.10.2006 12:09

Słowa pieśni mówią:"Zawitaj Królowo różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!"

To w końcu kto jest nadzieją człowieka grzesznego? Pan Jezus, który Nas odkupił i w sakramencie pokuty przebacza Nam winy czy Maryja?
Przecież Jezus nigdy nie mówił - módlcie się o wstawiennictwo do mojej Matki bo Ona jest Waszą JEDYNĄ nadzieją..

Odpowiedź:

Odpowiadajacy radzi, by tekstów pieśni, a więc poezji, nie interpretować, jakby były tekstami dogmatycznymi czy prawniczymi...

Oczywiście Jezus jest tym, który odpuszcza grzechy. On przez swoją śmierć wysłużył nam zbawienie. Tyle że... Pieśń jest wyrazem odczuć człowieka grzesznego. "Jestem grzesznikiem, niegodnym stanąć przed Bogiem. Bo przecież zbyt jestem w grzech uwikłany, by móc powiedzieć, że naprawdę chcę go porzucić. Co Jezusowi powiem? Maryjo, módl się za mną"...

J.