dawid 09.07.2006 20:00

1) Czy za grzechy lekkie trzeba wykonywać zadośćuczynienie bliźniemu ?
2) Odmawim 7 Ocze Nasz i 7 Zdrowaś Maryja na cześć Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Czy trzeba odmawiać je wszystkie razem codziennie czy jedną dziennie ?
3) Czy jeśli odmawim 15 Modlitw, ale nie wszystkie razem codziennie, ale jedną dziennie to czy Bóg ześle mi jakieś łaski związane z odmawianiem tych modlitw ?

Odpowiedź:

1. Człowiek zawsze powinien naprawiać wyrządzone zło. Nie zawsze jednak trzeba robić to wprost, jak np. po kradzieży czy kłamstwie. Wiele grzechów naprawia się dobrym życiem, troską o bliźniego, modlitwą czy postem... Po to właśnie ksiądz po pouczeniu zadaje nam pokutę...

2. Jeśli jest to jakieś nabożeństwo, to trzeba raczej codziennie odmawiać owych siedem Ojcze nasz i siedem Zdrować Maryjo...

3. Tylko sakramenty dają zawsze tę łaskę, którą mają ze soba nieść. Skuteczność modlitwy zależy od Boga. I to Jemu trzeba takie sprawy zostawić... A sprawa jest poważna, bo chodzi o to, by nie traktować modlitwy jak praktyk magicznych...

J.