Piotr 03.07.2006 12:32

Czy Arabowie są potomkami Izmaela – Izmaelitów (Rdz 16:11)?

Odpowiedź:

Za potomków Izmaela uważa się plemiona północnoarabskie....

J.