teatrolog 01.06.2006 17:59

Czy kościół katolicki, uznaje za prawdziwe opetania w kultach szamanistycznych??
I czym w zasadzie różnic miałoby się opętanie zsyłane przez Boga, od opetania zsyłanego przez bóstwa??
Dodaję, że żyjemy w zlaicyzownym społeczeństwie i zjawiska opetań zarówno w kościele katolickim, jak i w innych kultach plemion trybalnych, wygladają w ten sam sposób i trudno laikowi ocenić, która prawda jest prawdziwa, skoro nie przyjmuje żadnej perspektywy wiary.

Odpowiedź:

Dla chrześcijanina istnieje tylko jeden Bóg. Bo jak mawiali prorocy "bogowie pogan to tylko ułuda, Pan zaś uczynił niebiosa".

Trudno jednoznacznie oceniać szamanizm. Nie można jednak wykluczyć, że praktyki szamanizmu otwierają na świat demonów. Tak wydaje się zwłaszcza wtedy, gdy patrzy się na jego polskie czy w ogóle europejskie wydanie. Tak więc opętanie może być jak najbardziej prawdziwe. Tyle że nie pochodzi od Boga prawdziwego (wtedy nie mówilibyśmy zresztą o opętaniu, a raczej o objawieniu) ale demonów...

Jak odróżnić oddziaływanie Boga od odziaływania demonów? Dla chrześcijanina odpowiedź jest stosunkowo prosta. Patrzy się na owoce takiego objawienia. Jeśli przynosi dobro, może pochodzić od Boga (napisano może, bo zło bywa czasem mocno ukryte i na pierwszy rzut oka niewidoczne). Jeśli zło - nie ma wątpliwości, że nie pochodzi od Boga. W tym kontekście bada się przede wszystkim relację danego objawienia do nauki Jezusa Chrystusa. Jeśli jakieś objawienie jest z tą nauka sprzeczne, to nie może być prawdziwe, pochodzące od Boga, bo On nie może przeczyć samemu sobie...

Ilustracją takiego problemu może być sprawa objawień w Garabandal... Zobacz TUTAJ

J.