małgorzata 01.06.2006 11:50

Czy w Biblii występuje jakaś Junia, której imię w Biblii Tysiąclecia zostało zmienione na Juniasa? (by zatrzeć płeć ma się rozumieć...)(za:Dziennik 19.04 br.)

Odpowiedź:

W "Katolickim komentarzy biblijnym" czytamy:

Junias to imię męskie, lecz słowo "Iounian" może w bierniku równie dobrze oznaczać "Junię", wówczas byłoby to imię źeńskie, które starożytni komentatorzy uważali za imię żony Andronika. Ponadto w rękopisie P46 i niektórych wersjach tekstu występuje "Julia"...

Chyba nie warto doszukiwać się tu jakiejś sensacji. To problem egzegetyczny, a nie jakiś spisek przeciwko kobietom. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu też ma "Juniasa"...

J.