Wojtek 04.05.2006 15:14

Witam serdecznie!
Moje pytanie jest z kategorii etyki seksualnej. Proszę o podanie żródła,
na podstawie którego osoba podpisująca się J. twierdzi, że
"Stosowanie środków antykoncepcyjnych jest zasadniczo grzechem ciężkim".
Co niewątpliwie jest grzechem ciężkim mówi katechizm w p. 1857 i 1858. Udzielone tam wskazówki nie pozwalają zaliczyć stosowania antykoncepcji do grzechów ciężkich. Również p. 2370 katechizmu nie określa antykoncepcji jako grzechu ciężkiego. Nie ma też żadnej wypowiedzi papieża wygłoszonej "ex catedra", która w sposób jasny określałaby ciężar grzechu stosowania antykoncepcji.
Ponieważ hipoteza, że stosowanie antykoncepcji jest grzechem ciężkim pojawia się dość często, proszę o podanie, jaki autorytet stoi za taką klasyfikacją. Coś zupełnie przeciwnego powiedział kardynał Gotfried Danneels: "Zresztą Kościół nie powiedział nigdy, że antykoncepcja to grzech śmiertelny." (Rośliny wzrastają w ciszy, W drodze, nr 8(372), 2004).
Pozdrawiam,
Wojtek

Odpowiedź:

Grzechy przeciwko 6 zasadniczo są ciężkie. To zasada ogólna, o której można przeczytać w każdym podręczniku teologii moralnej...

J.